top of page

Komuny Paryskiej

Współautorzy: Anna Masztalska, Marta Mazur

Projekt konkursowy zagospodarowania fragmentu ul. Komuny Paryskiej we Wrocławiu i dwóch placów miejskich. Głównym celem było uporządkowanie przestrzeni, wzbogacenie programu funkcjonalnego ulicy i znajdującej się przy niej zabudowy oraz zaproponowanie wysokiej jakości małej architektury, uwzględniającej potrzeby mieszkańców i zachęcającej do korzystania z komunikacji zbiorowej i rowerów. Starano się uszanować historyczny kontekst proponując współczesne, nienarzucające się formy małej architektury i zabudowy o stonowanej kolorystyce i dostosowane do skali ulicy. Przewidziano uzupełnienie zabudowy o dom kultury, mieszkania socjalne oraz komercyjny budynek usługowo-biurowy.

Komuny Paryskiej: Portfolio
bottom of page